PRIDRUŽITE SE NAM | ZDRUŽENJE RADIOLOGOV SLOVENIJEZdruženje radiologov Slovenije

Pridružite se nam

Združenje radiologov Slovenije je edina stanovska organizacija slovenskih radiologov - predstavlja našo stroko in nas, radiologe. Članstvo nam omogoča poenotenje in izboljševanje standardov oskrbe, pa tudi učinkovitejše predstavljanje in uveljavljanje naših strokovnih interesov.


Prednosti včlanjenja v Združenje radiologov Slovenije:


1. Vse strokovne informacije dostopne na enem mestu


Članstvo v Združenju radiologov Slovenije je razdeljeno v tri kategorije:


1. Aktivni člani so lahko:

- v Sloveniji licencirani radiologi
- specializanti, ki so: (vključeni v program specializacije radiologije v Sloveniji ali program specializacije radiologije, ki ustreza slovenskemu standardu)2. Pridruženi člani so lahko:

- upokojeni radiologi3. Pridruženi/mednarodni člani so lahko:

- licencirani radiologi zunaj Slovenije ali
- zdravniki, ki niso radiologi, vendar so z radiologijo strokovno/interesno povezani
© 2024 Združenje Radiologov Slovenije. Vse pravice pridržane.